Giảm chấn bản lề blum
Mã sản phẩm : gc-bl
98,000 Có hàng!

Giảm chấn dùng kết hợp với bản lề, sản phẩm giúp chấn động cho cánh cửa tủ bếp, cửa tủ áo ...

  • Giảm chấn bản lề blum gc-bl
Giảm chấn bản lề blum gc-bl

Giảm chấn bản lề blum gc-bl

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Nêm giảm chấn có đế 356.08.940 98.000 Nêm giảm chấn có đế lắp bên bản lề
Nêm giảm chấn dùng cho bản lề Clip và Clip Top 356.08.910 80.000 Nêm giảm chấn dùng cho bản lề Clip và Clip Top cho bản lề có góc mở 170 độ
Đế đôi 356.14.540 15.000 Đế đôi  
Đế cho nêm giảm chấn 356.14.520 5.500 Đế cho nêm giảm chấn  
Giảm chấn bắt vào lỗ khoan 356.14.500 57.000 Giảm chấn bắt vào lỗ khoan lắp bên tay nắm
Giảm chấn thẳng 356.08.900 52.000 Giảm chấn thẳng cho bản lề trùm (thẳng)
Giảm chấn bắt vào lỗ khoan 356.08.950 52.000 Giảm chấn bắt vào lỗ khoan lắp bên bản lề
Nêm giảm chấn cho bản lề Clip và Clip top 356.08.902 84.000 Nêm giảm chấn cho bản lề Clip và Clip top  
Nêm giảm chấn cong dùng cho bản lề Clip và Clip Top 356.08.901 78.000 Nêm giảm chấn cong dùng cho bản lề Clip và Clip Top half-overlay cho bản lề chùm nửa