Giá treo gtta
2,541,000 Có hàng!

Giá treo, giá treo nội thất ứng dụng trong các tủ ảo.

  • Giá treo gtta
Giá treo gtta

Giá treo gtta

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Giá treo quần âu đơn FV13B-Chrome 1.144.000 Giá treo quần âu đơn Kích thước: W450xD355xH140
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV09C-WH 2.541.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W830xD477xH113 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu đa năng - W80 FV09B-WH 2.398.000 Giá treo quần âu đa năng - W80 Kích thước: W730xD477xH113 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV09C-BL 2.541.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W830xD477xH113 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV09B-BL 2.398.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W730xD477xH113 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu suốt gỗ - W900 FV08C-WH 3.520.000 Giá treo quần âu suốt gỗ - W900 Kích thước: W830xD477xH80 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu suốt gỗ - W900 FV08C-BL 3.520.000 Giá treo quần âu suốt gỗ - W900 Kích thước: W830xD477xH80 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu suốt gỗ - W800 FV08B-BL 3.300.000 Giá treo quần âu suốt gỗ - W800 Kích thước: W730xD477xH80 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu - W900 FV05C-WH 2.398.000 Giá treo quần âu - W900 Kích thước: W830xD477xH80 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu - W600 FV05A-WH 2.057.000 Giá treo quần âu - W600 Kích thước: W530xD477xH80 - Hộc tủ 600mm/
Giá treo quần âu - W900 FV05C-BL 2.398.000 Giá treo quần âu - W900 Kích thước: W830xD477xH80 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu - W800 FV05B-BL 2.255.000 Giá treo quần âu - W800 Kích thước: W730xD477xH80 - Hộc tủ 800mm
Giá treo quần âu - W600 FV05A-BL 2.057.000 Giá treo quần âu - W600 Kích thước: W530xD477xH80 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV04C-WH 3.256.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W830xD477xH130
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV04B-WH 3.047.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W730xD477xH130 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu đa năng - W600 FV04A-WH 2.640.000 Giá treo quần âu đa năng - W600 Kích thước: W530xD477xH130 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV04C-BL 3.256.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W830xD477xH130 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV04B-BL 3.047.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W730xD477xH130 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu đa năng - W600 FV04A-BL 2.640.000 Giá treo quần âu đa năng - W600 Kích thước: W530xD477xH130 - Hộc tủ 600
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV03C-WH/BL 3.410.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W830xD477xH113 - Hộc tủ 900
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV03B-WH/BL 3.267.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W730xD477xH113 - Hộc tủ 800
Giá treo quần âu đôi FV14B-Chrome 1.089.000 Giá treo quần âu đôi Kích thước: W460xD640xH140
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV18FC 1.694.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W864xD410xH70 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV18FB 1.518.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W764xD410xH70 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu đa năng - W800 FV18PB 1.463.000 Giá treo quần âu đa năng - W800 Kích thước: W764xD410xH70 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần âu đa năng - W600 FV18FA 1.353.000 Giá treo quần âu đa năng - W600 Kích thước: W564xD410xH70 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần âu đa năng - W900 FV18PC 1.639.000 Giá treo quần âu đa năng - W900 Kích thước: W864xD410xH70 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần âu suốt gỗ - W800 FV08B-WH 3.300.000 Giá treo quần âu suốt gỗ - W800 Kích thước: W730xD477xH80 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần đa năng - W900 SG008D 1.815.000 Giá treo quần đa năng - W900 Kích thước: W864xD460xH170
Giá treo quần đa năng - W800 SG008C 1.740.200 Giá treo quần đa năng - W800 Kích thước: W764xD460xH170 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần - W1000 SG005E 1.699.500 Giá treo quần - W1000 Kích thước: W964xD460xH87 - Hộc tủ 1000mm.
Giá treo quần đa năng G027 1.281.500 Giá treo quần đa năng Kích thước: W360xD460xH415
Giá treo quần đơn G029 628.100 Giá treo quần đơn Kích thước: W330xD467xH100
Giá treo quần đơn G19 563.200 Giá treo quần đơn Kích thước: W400xD430xH100
Giá treo quần đa năng - W900 G008E 1.613.700 Giá treo quần đa năng - W900 Kích thước: W964xD460xH170 - Hộc tủ 1000mm.
Giá treo quần đa năng - W900 G008D 1.548.800 Giá treo quần đa năng - W900 Kích thước: W864xD460xH170 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần đa năng - W800 G008C 1.499.300 Giá treo quần đa năng - W800 Kích thước: W764xD460xH170 - Hộc tủ 800mm.
Giá treo quần - W1000 G005E 1.203.400 Giá treo quần - W1000 Kích thước: W964xD460xH87 - Hộc tủ 1000mm.
Giá treo quần - W900 G005D 1.139.600 Giá treo quần - W900 Kích thước: W864xD460xH87 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần - W800 G005C 1.063.700 Giá treo quần - W800 Kích thước: W764xD460xH87 - Hộc tủ 800m.
Giá treo quần - W700 G005B 998.800 Giá treo quần - W700 Kích thước: W664xD460xH87 - Hộc tủ 700mm.
Giá treo quần - W600 G005A 869.000 Giá treo quần - W600 Kích thước: W564xD460xH87 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần WB-05A 1.511.400 Giá treo quần Kích thước: W(564-714)xD455xH80 - Hộc tủ 600-700mm.
Giá treo quần âu đa năng - W600 FV18PA 1.298.000 Giá treo quần âu đa năng - W600 Kích thước: W564xD410xH70 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần đa năng - Hộc tủ 800-900 WB-08B 1.972.300 Giá treo quần đa năng - Hộc tủ 800-900 Kích thước: W(764-864)xD455xH80 - Hộc tủ 800-900mm.
Giá treo quần đa năng - W700-800 WB-08A 1.818.300 Giá treo quần đa năng - W700-800 Kích thước: W(664-764)xD455xH80 - Hộc tủ 700-800mm.
Giá treo quần - W900 WB-05C 1.844.700 Giá treo quần - W900 Kích thước: W(864-1014)xD455xH80
Giá treo quần - W800 SG005C 1.478.400 Giá treo quần - W800 Kích thước: W764xD460xH87 - Hộc tủ 800
Giá treo quần - W700 SG005B 1.379.400 Giá treo quần - W700 Kích thước: W664xD460xH87 - Hộc tủ 700mm.
Giá treo quần - W600 SG005A 1.217.700 Giá treo quần - W600 Kích thước: W564xD460xH87 - Hộc tủ 600mm.
Giá treo quần đa năng - W900-1000 WB-09C 2.049.300 Giá treo quần đa năng - W900-1000 Kích thước: W(864-964)xD455xH100 - Hộc tủ 900-1000mm.
Giá treo quần đa năng - W800-900 WB-09B 1.895.300 Giá treo quần đa năng - W800-900 Kích thước: W(764-864)xD455xH100 - Hộc tủ 800-900mm
Giá treo quần đa năng - W600-700 WB-09A 1.741.300 Giá treo quần đa năng - W600-700 Kích thước: W(664-764)xD455xH100
Giá treo quần đa năng - W900-1000 WB-08C 2.138.400 Giá treo quần đa năng - W900-1000 Kích thước: W(764-864)xD455xH80 - Hộc tủ 000-1000mm.
Giá treo quần - W900 WB-05B 1.665.400 Giá treo quần - W900 Kích thước: W(714-864)xD455xH80 - Hộc tủ 900mm.
Giá treo quần đa năng - W1000 SG008E 1.873.300 Giá treo quần đa năng - W1000 Kích thước: W964xD460xH170 - Hộc tủ 1000mm.
Giá treo quần - W900 SG005D 1.625.800 Giá treo quần - W900 Kích thước: W864xD460xH87 - Hộc tủ 900mm.
Bát mắc suốt G024B 64.900 Bát mắc suốt

Bas mắc suốt G024B.

Sản xuất bởi Garis.
 

Suốt treo quần áo có tay kéo WO-15 1.350.000 Suốt treo quần áo có tay kéo Kích thước: W760-1150 x D200 x H610
Suốt treo mắc quần áo G018 320.100 Suốt treo mắc quần áo 3M/PC
Bát bắt suốt (góc) G024E 85.000 Bát bắt suốt (góc)

Bas mắc suốt góc G024E.

Sản xuất bởi Garis.

Bát mắc suốt G024 8.800 Bát mắc suốt

Bas mắc suốt G024.

Sản xuất bởi Garis.
 

Giá treo quần âu đôi FV14A-Epoxy 968.000 Giá treo quần âu đôi Kích thước: W460xD640xH140
Giá treo quần âu - W800 FV05B-WH 2.255.000 Giá treo quần âu - W800 Kích thước: W730xD477xH80 - Hộc tủ 800
Cầu là âm tủ WO-12 1.815.000 Cầu là âm tủ

Cầu là âm tủ WO-12.

Sản xuất bởi Garis.

Suốt treo mắc quần áo WA16 250.000 Suốt treo mắc quần áo 3M/PC
Giá treo quần âu đơn FV13A-Epoxy 979.000 Giá treo quần âu đơn Kích thước: W450xD355xH140