Hệ giá góc liên hoàn góc xoay garis
Mã sản phẩm : glh-bx
5,775,000 Có hàng!

Giá góc xoay liên hoàn garis, sản phẩm với hệ ray giảm chấn, tận dụng được vị trí góc của tủ bếp. kệ góc liên hoàn - góc xoay

  • Hệ giá góc liên hoàn góc xoay garis glh-bx
Hệ giá góc liên hoàn góc xoay garis glh-bx

Hệ giá góc liên hoàn góc xoay garis glh-bx

Thông tin sản phẩm
TÊN SP ĐƠN GIÁ Ghi chú Đặc tính
Giá góc liên hoàn - Mạ crome (Trái) 102-900A-C L 5.775.000 Giá góc liên hoàn - Mạ crome (Trái) Kích thước: D498xW860xH516, W cánh mở >=450
Giá xoay góc hình bán nguyệt 3 tầng nan, thép mạ Crome (mâm xoay) 103-702 3.937.500 Giá xoay góc hình bán nguyệt 3 tầng nan, thép mạ Crome (mâm xoay) Bán kính 375xH620, Hộc tủ W900xD550
Mâm xoay 2 tầng mở 3/4 PTJ006G 2.045.000 Mâm xoay 2 tầng mở 3/4 -Kích thước: phi 700xH(630-690)
-Hộc tủ : 800
Giá góc liên hoàn - Mạ crome (Phải) 102-900A-C R 5.775.000 Giá góc liên hoàn - Mạ crome (Phải) Kích thước: D498xW860xH516, W cánh mở >=450
Giá góc liên hoàn - Mặt gỗ (Giảm chấn) - Trái EK03 R 7.245.000 Giá góc liên hoàn - Mặt gỗ (Giảm chấn) - Trái Kích thước: H≥500, D≥500, W: 860-970, W cánh mở ≥ 450
Hệ so le mở phải Alu 102-1203B-R 7.218.000 Hệ so le mở phải Alu -Kích thước: D480xW860-960*H560
-Hộc Tủ: 900-1000
Hệ so le mở trái Alu 102-1203A-L 7.218.000 Hệ so le mở trái  Alu - Kích thước: D480xW860-960*H560
- Hộc tủ: 900-1000
Mâm xoay bán nguyệt 2 tầng PTJ005G 2.117.000 Mâm xoay bán nguyệt 2 tầng -Kích thước: D470xW750xH495
-Hộc tủ: 800
Giá xoay góc hình bán nguyệt 2 tầng nan, thép mạ Crome (mâm xoay) 103-701 3.108.000 Giá xoay góc hình bán nguyệt 2 tầng nan, thép mạ Crome (mâm xoay)
  • Bán kính: 375xH620
  • Hộc tủ: W900xD550
     
Giá góc liên hoàn INOX hộp (Giảm chấn) Phải 102-2203B-R 7.862.400 Giá góc liên hoàn INOX hộp (Giảm chấn) Phải Kích thước: D480xW860xH560, W Cánh mở Phải > 450
Giá góc liên hoàn INOX hộp (Giảm chấn) - Trái 102-2203A-L 7.862.400 Giá góc liên hoàn INOX hộp (Giảm chấn) - Trái Kích thước: D480xW860xH560, W Cánh mở Trái > 450
Giá góc liên hoàn - INOX (Trái) 101-0990A L 6.531.000 Giá góc liên hoàn - INOX (Trái) Kích thước: D498 x W860 x H516
Mâm xoay bán nguyệt 2 tầng PTJ005F 2.900.000 Mâm xoay bán nguyệt 2 tầng -Kích thước: D470xW850xH495
-Hộc tủ: 900
Giá góc liên hoàn - Mặt gỗ (Giảm chấn) - Trái/ phải EK03 L 7.245.000 Giá góc liên hoàn - Mặt gỗ (Giảm chấn) - Trái/ phải H≥500, D≥500, W: 860-970, W cánh mở ≥ 450
Giá góc liên hoàn - INOX (Phải) 101-0990A R 6.531.000 Giá góc liên hoàn - INOX (Phải) Kích thước: D498xW860xH516, 900-1000
Kích thước cánh mở: >450
Đơn vị
Chiếc
Đặt hàng